Detalje fra korset på alteret i Messiakirken. Det forestiller splinter fra korset.