Generel info

Adresseliste/medlemsliste opdateres af Thea Jensen og redigeres/udsendes pr. mail. af Torben E. Lund

Afbud meldes til en af afkrydserne eller en fra bestyrelsen.

Afkrydsning foretages af:
Sopraner: Thea Jensen
Alter: Lene Garsdal
Herrer:: Torben E. Lund

Bestyrelsen
Thea Jensen, formand
Torben Lund, repertoireudvalg, IT-ansvarlig/web-redaktør, Facebook
Lene Garsdal, PR, Korblad
Pilar Lorenzo
, nodeansvarlig
Lis Nørskov Smidt, suppleant,
Helle Volkers, suppleant,
kasserer

Forslag til repertoire eller andet er meget velkomne. Skriv til bestyrelsen eller repertoireudvalget. Se under Kontakt. Forslag kan også skrives i MKK Administrations-mappe med tilmeldingslister.

Generalforsamling: Den årlige generalforsamling afholdes normalt den sidste torsdag i januar i forlængelse af en korprøve. Man har kun stemmeret, hvis man ikke er i kontingentrestance.

Gittes madkonto: Reg.nr. 4820 kontonr. 4820196260 - bruges ved egenbetaling i forbindelse med fælles spisning efter koncerter.
Husk at skrive navn på ved overførsler.

Kernerepertoire og pligtrepertoire

Det kombinerede kerne- og pligtrepertoire består af 18 kortere satser, udvalgt af repertoireudvalget. Vi kan det næsten udenad, vi kan lide at synge det, det lyder godt til vores kor, det bruges til gudstjenester, bryllupper, begravelser, særlige lejligheder og som ekstranumre ved koncerter, og det repræsenterer, hvad MKK står for.
Listen pr. februar 2015:

Bruckner, Anthon: Locus iste
Gade, Niels W.: Benedictus
Gade, Niels W.: I østen stiger solen op (Morgensang af Elverskud)
Hartmann, J. P. E.: Collect til juleaften
Händel, Georg Friedrich: See the Conquering Hero comes
Højmesse: Liturgi (Rosemarie Tillisch)
La Cour, Niels: Fred hviler over Land og By
Lange-Müller, P. E.: Kornmodsglansen
Mendelssohn-Bartholdy, Felix Jauchzet dem Herrn alle Welt
Mortensen, Otto: Septembers himmel er så blå
Nielsen, Carl: Nu er dagen fuld af sang
Ring, Oluf: Danmark, nu blunder den lyse nat
Schultz. Svend .S.: De vilde blomster
Schultz. Svend .S.: Nu går midsommer ind i Danmarks stue
Schultz. Svend .S.: Yndigt dufter Danmark
Voigtländer/Viderø, F.: Chrysillis
Wagner, Richard: Treulich geführt
Åhlén, W.: Sommarpsalm

Koncerter og pligttjenester: Man skal til- eller afmelde sig på koncertlisten senest 4 uger før en optræden. Listen ligger normalt fremme til brug ved hver korprøve.

Kontingent 2018
Sangere:
65 kr. pr. måned
MKKs venner: 100 kr. pr. år, forfalder den 1. maj
Nye medlemmer: 1 md. gratis prøvetid
Kontingentet betales halvårligt og forfalder den 1. marts og den 1. september. Rettidig betaling foreligger, hvis beløbet er indgået på MKK’s konto den 10. marts hhv. september.

Korets girokonto: Reg.nr. 1551 kontonr. 2993198
Husk at skrive navn på ved overførsler.

Lang lørdag: Op mod opførelsen af større værker arrangeres ofte en ekstraprøve en lørdag formiddag/eftermiddag af en længere varighed end en normal prøve, som regel kl. 10:30-14.

MKK-orientering udkommer fremover både pr. mail og på papir. Hvis I har noget på hjerte, som I ønsker at få bragt i bladet, er I meget velkomne til at sende jeres indlæg til Lene Garsdal.

Noder: I sort bind eller mappe ved koncerter.

Pilar Lorenzo er nodearkivar.

Parfume: Undgå parfume ved koncerter. Stærke dufte kan genere allergikere.

Pligttjenester: Koret deltager normalt i 8 traditionelle gudstjenester året igennem. Det drejer sig om 2. februar - kyndelmisse (nogle gange aftengudstjeneste), 3 konfirmationsgudstjenester (forår), 2. Pinsedag udendørsgudstjeneste, Høstgudstjeneste (september) og 2 juleaftenstjenester.

Repertoireudvalg
Kri
sztina Vas Nørbæk
Elisabeth Malling
Gitte M. Madsen
Margrethe Korner
Kirsten Olrik
Torben E. Lund

Standardprogram: Til pligttjenesterne er knyttet et antal faste musikalske indslag:
Kyndelmisse: Simeons lovsang (Nunc dimittis)
Konfirmationerne: I østen stiger (Gade) og
See the Conquering Hero Comes (Händel)
Julegudstjenesterne: Hartmanns juleliturgi og faste liturgiske svar afhængig af præsten

Sygdom m.m.: Husk at melde afbud ved sygdom eller andet fravær (se ovenfor). Det er den enkeltes eget ansvar at undersøge, om der er ændringer eller særlige informationer vedr. næste korprøve - enten her på hjemmesiden eller hos et andet kormedlem.

Uniform, damer
Sort efter eget valg, gerne med smykker
Sorte strømper
Sorte sko

Uniform, herrer
Mørkt/sort jakkesæt
Hvid skjorte
Sort butterfly
Sorte strømper
Sorte sko


Udover den faste uniform bærer koret specialpåklædning ved forskellige lejligheder. F.eks. bæres som regel hvidt foroven til kirkelige tjenester, rødt og hvidt til sommerkoncerten og sort og rødt til plejehjemskoncerter til jul. Special-påklædningerne gælder begge køn og skal tages seriøst. Hvidt er ikke beige, sort er ikke blåt og rødt er ikke pink.  Påklædning meldes ud ca. 14 dage før optræden.

 


Johannespassionen

Budapest

Esterház

Esterház

Besøg fra Ungarn

 Schönbrunn

 Edinburgh Castle