Generel info 2019   (Klik for Intern Kalender)

Adresseliste/medlemsliste opdateres af Thea Jensen og udsendes pr. mail 2-4 gange årligt

Afbud meldes til en af afkrydserne eller en fra bestyrelsen.

Afkrydsning foretages af:
Sopraner: Thea Jensen
Alter: Lene Garsdal
Herrer: Torben E. Lund

Bestyrelsen 2019
Thea Jensen, formand
Lene Garsdal
Pilar Lorenzo
Lis Nørskov Smidt
Jette Blands
Merete Dirach

Forslag til repertoire eller andet er meget velkomne. Skriv til bestyrelsen eller repertoireudvalget. Se under Kontakt.

Generalforsamling: Den årlige generalforsamling afholdes normalt den sidste torsdag i januar i forlængelse af en korprøve. Man har kun stemmeret, hvis man ikke er i kontingentrestance.

Gittes madkonto: Reg.nr. 4820 kontonr. 4820196260 - bruges ved egenbetaling i forbindelse med fælles spisning efter koncerter.
Husk at skrive navn på ved overførsler.

Koncerter og pligttjenester: Man skal til- eller afmelde sig på koncertlisten senest 4 uger før en optræden. Listen ligger normalt fremme til brug ved hver korprøve.

Kontingent 2019
Sangere:
65 kr. pr. måned
MKKs venner: 100 kr. pr. år, forfalder den 1. maj
Nye medlemmer: 1 md. gratis prøvetid
Kontingentet betales halvårligt og forfalder den 1. marts og den 1. september. Rettidig betaling foreligger, hvis beløbet er indgået på MKK’s konto den 10. marts hhv. september.

Korets girokonto: Reg.nr. 1551 kontonr. 2993198
Husk at skrive navn på ved overførsler.

Lang lørdag: Op mod opførelsen af større værker arrangeres ofte en ekstraprøve en lørdag formiddag/eftermiddag af en længere varighed end en normal prøve, som regel kl. 10:30-14 inkl. frokostpause.

MKK-orientering (korbladet) udkommer fremover kun pr. mail. Hvis I har noget på hjerte, som I ønsker at få bragt i bladet, er I meget velkomne til at sende jeres indlæg til Lene Garsdal.

Noder: I sort bind eller mappe ved koncerter.

Pilar Lorenzo er nodearkivar.

Parfume: Undgå parfume ved koncerter. Stærke dufte kan genere allergikere.

Pligttjenester: Koret deltager normalt i 8 traditionelle gudstjenester året igennem. Det drejer sig om kyndelmisse (nogle gange aftengudstjeneste), 3 konfirmationsgudstjenester (forår), 2. Pinsedag udendørsgudstjeneste, Høstgudstjeneste (september) og 2 juleaftenstjenester.

Repertoireudvalg
Krisztina Vas Nørbæk
Elisabeth Malling
Knud Erik Andersen
Ib Lunde
Merete Dirach
Torben E. Lund

Sygdom m.m.: Husk at melde afbud ved sygdom eller andet fravær (se ovenfor). Det er den enkeltes eget ansvar at undersøge, om der er ændringer eller særlige informationer vedr. næste korprøve - enten her på hjemmesiden eller hos et andet kormedlem.

Uniform, damer
Sort efter eget valg, gerne med smykker
Sorte strømper
Sorte sko

Uniform, herrer
Mørkt/sort jakkesæt
Hvid skjorte
Sort butterfly
Sorte strømper
Sorte sko


Udover den faste uniform har koret normalt hvidt foroven til kirkelige tjenester, hvor koret står på pulpituret.  Påklædning meldes ud ca. 14 dage før optræden.

Web-udvalg
Jette Blands (ansv. red.)
Ib Lunde
Michala Lange
Torben E. Lund

 


Johannespassionen

Budapest

Esterház

Esterház

Besøg fra Ungarn

 Schönbrunn

 Edinburgh Castle